Disclaimer

De eventuele werking van de stenen is een samenvatting verkregen uit diverse bronnen. de meeste stenen zijn gegarandeerd echt en van natuurlijke oorsprong. Kristallen Wereld neemt echter geen enkele verantwoorddelijkheid en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele werking of uitsraling van stenen die als zodanig verkocht worden. Ook mag er rekening mee worden gehouden dat sommige stenen natuurlijke radioactiviteit uitstralen. Van sommige stenen is bekend dat zij een soort van asbesthoudend zijn.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens verkregen via contactformulier niet voor andere doeleinden.